TestAndGo


TestAndGo je online aplikacija koja kompanijama omogućava brz pristup zainteresovanim kandidatima za posao ili stručnu praksu.
Posebna karakteristika ove aplikacije je online testiranje stečenog znanja i veština kandidata što kompanijama olakšava proces predselekcije i dolaženje do kandidata po njihovoj meri.
Kao posledica brzog naučno-tehnološkog razvoja predviđa se gašenje velikog broja radnih mesta, ali i stvaranje potpuno novih zanimanja čiji se nazivi još uvek ne znaju.
Zato smo mi učinili prvi korak i ponudili mogućnost predselektivnog testiranja znanja i veština preko različitih online testova čijom se kombinacijom rezultata može pronaći kandidat koji može da odgovara različitim radnim mestima.

Zašto je dobro da koristite TestAndGo platformu?

 • Kompanija može da kreira svoje predselektivne testove i prati rezultate njihovih kandidata
 • Omogućava pristup kandidatima sa različitih izvora
 • Skraćuje trajanje procesa selekcije
 • Smanjuje troškove angažovanja resursa kompanije
 • Stvara uslove za brzu pretragu testiranih kandidata
 • Povećava vidljivost kompanije kod potencijalnih kandidata
 • Stvara uslove za brzu pretragu testiranih kandidata
 • Olakšava proces predselekcije kandidata po konkursu
 • Poboljšava Candidate Experience

Kako funkcioniše TestAndGo?

 • Nakon registracije Kompanija dobija pristupne parametre za pristup aplikaciji
 • Platforma kompanijama omogućava:
  • Uvid u sve rezultate testova kandidata
  • Prikaz CV-jeva kandidata
  • Informaciju da li su kandidati zainteresovani za posao i/ili praksu
  • Podešavanje notifikacije po odabranim testovima za koje se kompanija opredeli da dobija na mejl
  • Brzu pretragu kandidata po testu i sortiranje prema zadatim kriterijumima
  • ·
 • Pravo pristupa aplikaciji i praćenju rezultata kandidata može imati više osoba unutar kompanije.

Login kompanije

Zahtev za registraciju kompanije

 *
 *

 *
 *
 *
 *
 *