TestAndGo vam omogućava brzu i efikasnu predselekciju kandidata putem online testova!

Kreirajte svoje specijalizovane online testove
Koristite naše predefinisane online testove
Dodelite testove različitim otvorenim pozicijama
Kreirajte jedan link za sve kandidate ili personalizovani link
Pratite statistiku po testovima u zadatim vremenskim periodima
Brendirajte aplikaciju i koristite svoj domen, logo, slike i pozadinske boje

Benefiti

Štedi vreme

Online testovima smanjićete broj koraka u procesu selekcije, kao i vreme ljudskih resursa koji u tome učestvuju.

Štedi novac

Cena korišćenja online testova kroz TesTandGo aplikaciju je neuporedivo niža od cene koju plaćate svojim zaposlenima za provedeno vreme u procesu selekcije.

Korisnička podrška

Moguća je saradanja na polju potpunog preuzimanja predselektivnog procesa od strane Korisničke podrške u cilju maskimizacije efikasnosti samog procesa i uštede ljudskih resursa kompanije.

Kako TestAndGo funkcioniše?

Kreiranje testa

Prvi korak u kreiranju testa jeste definisanje radne pozicije za koju se test odnosi. Potom birate test iz liste predefinisanih testova ili kreirate novi test koji dodeljujete radnoj poziciji. Tokom definisanja testa birate vrstu testa, vrstu pitanja, način i vrednost bodovanja odgovora, vreme trajanja testa i procenat prolaznosti testa.

Slika kreiranje testa
Slika kreiranje linka

Kreiranje linka za slanje kandidatima

Kada kreirate test i dodelite ga radnoj poziciji aplikacija će automatski napraviti link koji ćete moći da prosleđujete kandidatima. Svi kandidati će nakon dobijanja ovog linka videti jedan ili više testova koje ste pripremili za njih sa detaljnim upustvima za rad na njima.

Online testiranje

On-line testiranje počinje od momenta kada kandidat pokrene test. Kada kandidat završi proces testiranja i preda test, istog momenta dobija prikaz rezultata testa (ukoliko kompanija tako propiše) sa informacijom da li je položio test ili nije. Uporedo sa tim vi kao kompanija dobijate notifikaciju da je kandidat uradio test sa svim rezultatima testa. Kandidat ima pravo jedanput da radi test, s tim da vi imate mogućnost da poništite test i pružite novu šansu istom kandidatu.

Slika online test