ONLINE SOFTVER
ZA TESTIRANJE ZNANJA KANDIDATA

Inovativna TestAndGo aplikacija vam pruža mogućnost da se predstavite budućim poslodavcima.
Izaberite testove prema stečenom znanju i dokažite da ste pravi kandidat za njih.

Proverite svoje znanje pre nego što potražite
posao ili stručnu praksu

Tržište rada nikada nije bilo turbulentnije. Veliki uticaj na to imaju tehnološke promene koje uslovljavaju neka nova znanja koja treba savladati da bi pronašli posao, opstali na poslu, pratili trendove i bili u korak sa vremenom.
Ključna uloga svih nas je kontinuirana edukacija i primena stečenog znanja u praksi.
Ne možete pronaći posao ako prethodnu nemate odgovarajuću praksu. A praksa ide paralelno sa stečenim znanjem koje se proverava putem svake selekcije i regrutacije.
Kako biste bili sigurniji u svoje znanje pre nego što aplicirate za posao ili praksu jedan od načina je da se povremeno testirate. TestAndGo aplikacija Vam pruža tu mogućnost pa time i saznanje koliko ste spremni da konkurišete za željeni posao ili planiranu stručnu praksu.

Testiranje kandidata i prikaz rezultata

NAŠE USLUGE SU ORIJENTISANE NA VAS

Mi gradimo most između vas i kompanija.
Ovo je mesto gde se susreću kandidati i poslodavci ali na jedan potpuno drugačiji način.
Rešavanjem različitih testova povećavate šansu da vas poslodavci susretnu, prepoznaju i angažuju.
Dodatna prednost je što možete direktno kontaktirati željene poslodavce. Važno je da pre toga uradite testove.

Učinite mali korak za vaš veliki životni iskorak!
TestAndGo

Kome je namenjen TestAndGo?

Aplikacija je namenjena vama koji ste u potrazi za poslom ili stručnom praksom. Ovde nije važno da li ste prošli formalno ili neformalno obrazovanje.

Zašto je dobro da se testirate?

Testiranjem dolazite do saznanja na kom su nivou vaša postojeća znanja. Istovremeno, svaki položeni test će vas približiti kompanijama koje traže vaš profil.

Koje testove treba da izaberete?

Uradite sve testove za koja imate odgovarajuća znanja. Svi testovi su pravljeni u skladu sa potrebama kompanija.

Šta se dešava nakon testiranja?

Ako budete uspešni HR regruteri će vas brže uočiti i anagažovati. Dobićete mogućnost da birate i budete izabrani.

Vaši budući poslodavci

Teletrader
LeviNine
Prodyna
Enjoy
NulTien